In het verleden hebben wij onderstaande concerten uitgevoerd

2019 Matthäus Passion
2018 Ein Deutsches Requiem van J. Brahms
Kerstconcert
2017 Johannes Passion van J. Bach
Najaarsconcert Motetten van J.S. Bach
Kerstconcert
2016 Matthäus Passion van J.S. Bach
Kerstconcert
2015 Requiem van W.A. Mozart en Vesperae solennes
Jubileumconcert
2014 Requiem van M. Duruflé en Motetten van J.S. Bach
Kerstconcert
2013 Matthäus Passion van J.S. Bach
Najaarsconcert
Kerstconcert
2012 Via Crucis van F. Liszt
Kerstconcert
2011 Requiem van Fauré
Weihnachtsoratiorium
Kerstconcert

Binnenkort

PASSIECONCERT

Zondag 3 april 2022

Heilig Hart Kerk
Kromstraat, OSS
Aanvang 15:00 uur


 

Ons repertoire

In de loop van de tijd heeft Vocaal Ensemble Oss een uitgebreid zangrepertoire opgebouwd:

 • Matthäus Passion JS Bach
 • Johannes Passion JS Bach
 • Weihnachts Oratorium JS Bach
 • Motetten JS Bach
 • The Messiah Händel
 • Requiem Mozart
 • Requiem Duruflé

en verder stukken van Bruckner, Rachmaninov, Arvo Pärt en vele anderen.

Inloggen in het Ledenportaal

Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij bewaren:

 • Van de leden:
  voornaam, achternaam, adres en woonplaats, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer, e-mailadres en AVG verklaring.
 • Van de vrienden van VEO:
  voornaam, achternaam, adres en woonplaats, telefoonnummer (s) en e-mailadres
 • Van gecontracteerde musici:
  voornaam, achternaam, e-mailadres en cv.

Vocaal Ensemble Oss verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de projecten
 • Uitnodigen voor bijeenkomsten en activiteiten
 • De digitale nieuwsbrief

Vocaal Ensemble Oss gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen waarin persoonsgegevens zijn vastgelegd:

 • Een ledenadministratie met relatiegegevens
 • Joomla! voor de website

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vocaal Ensemble Oss bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Wanneer een persoon stopt als lid, worden de persoonsgegevens verwijderd uit bestanden.
Oude bestanden worden na vijf jaar definitief verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vocaal Ensemble Oss verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor subsidie verstrekking vanuit de gemeente Oss en ten behoeve van ons lidmaatschap bij KBZON. Vocaal Ensemble Oss gebruikt alleen cookies op haar website om deze beter toegankelijk te houden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@vocaalensembleoss.nl