Helaas hebben we de beslissing moeten nemen ons passieconcert op 29 maart af te gelasten i.v.m. de corona crisis.

En niet alleen ons Passieconcert, ook ons Kerstconcert zal helaas niet doorgaan.

Per 1 september gaan we weer van start met onze wekelijkse repetitie avonden.

Uiteraard met de nodige voorzorgen, de dreiging van het Corona virus is tenslotte nog volop aanwezig. 

We hebben een repetitieruimte gevonden waar we de 1,5m maatregel kunnen realiseren, in de Jozefkerk in Oss.

Het zal even wennen zijn, het koor op de plaats waar normaal de kerkgangers zitten, allemaal verspreid, waar we normaal dicht op elkaar staan.

Omdat nu het Kerstconcert uitvalt, hebben we de ruimte een bijzonder concert voor te bereiden in 2021, we houden u op de hoogte.


Ons repertoire

In de loop van de tijd heeft Vocaal Ensemble Oss een uitgebreid zangrepertoire opgebouwd:

 • Matthäus Passion JS Bach
 • Johannes Passion JS Bacch
 • Weihnachts Oratorium JS Bach
 • Motetten JS Bach
 • The Messiah Händel
 • Requiem Mozart
 • Requiem Duruflé

en verder stukken van Bruckner, Rachmaninov, Arvo Pärt en vele anderen.

Inloggen in het Ledenportaal

Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij bewaren:

 • Van de leden:
  voornaam, achternaam, adres en woonplaats, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer, e-mailadres en AVG verklaring.
 • Van de vrienden van VEO:
  voornaam, achternaam, adres en woonplaats, telefoonnummer (s) en e-mailadres
 • Van gecontracteerde musici:
  voornaam, achternaam, e-mailadres en cv.

Vocaal Ensemble Oss verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de projecten
 • Uitnodigen voor bijeenkomsten en activiteiten
 • De digitale nieuwsbrief

Vocaal Ensemble Oss gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen waarin persoonsgegevens zijn vastgelegd:

 • Een ledenadministratie met relatiegegevens
 • Joomla! voor de website

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vocaal Ensemble Oss bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Wanneer een persoon stopt als lid, worden de persoonsgegevens verwijderd uit bestanden.
Oude bestanden worden na vijf jaar definitief verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vocaal Ensemble Oss verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor subsidie verstrekking vanuit de gemeente Oss en ten behoeve van ons lidmaatschap bij KBZON. Vocaal Ensemble Oss gebruikt alleen cookies op haar website om deze beter toegankelijk te houden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@vocaalensembleoss.nl