Kaarten bestellen

Vanaf heden is het mogelijk om kaarten te bestellen voor het Passieconcert 2020. Klik op de dia rechts voor nadere info. Kaarten zijn te koop voor het concert op 29 maart 2020 (aanvang 15.00 uur) in de H. Hartkerk te Oss. Hier onder kunt u kaarten voor dit concert bestellen. Kaarten kosten via onze website €15,00 per stuk. 


Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer IBAN: NL28 RABO 0111 6281 21 t.n.v. Vocaal Ensemble Oss onder vermelding van bestelde kaarten.

De kaarten zullen vanaf een half uur voor de aanvang van het concert klaar liggen.

Generated with MOOJ Proforms Version 1.5
*Vereiste informatie.
Uw adres gegevens
Uw voorletters en voorvoegsels *
Uw achternaam *
Straat en huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Nadere details
Uw telefoonnummer *
Uw e-mailadres *
Aantal kaarten *
Opmerkingen Hier kunt u eventueel een nader toelichting geven die betrekking heeft op uw bestelling
Tekens over:

Inloggen in het Ledenportaal

Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij bewaren:

 • Van de leden:
  voornaam, achternaam, adres en woonplaats, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer, e-mailadres en AVG verklaring.
 • Van de vrienden van VEO:
  voornaam, achternaam, adres en woonplaats, telefoonnummer (s) en e-mailadres
 • Van gecontracteerde musici:
  voornaam, achternaam, e-mailadres en cv.

Vocaal Ensemble Oss verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de projecten
 • Uitnodigen voor bijeenkomsten en activiteiten
 • De digitale nieuwsbrief

Vocaal Ensemble Oss gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen waarin persoonsgegevens zijn vastgelegd:

 • Een ledenadministratie met relatiegegevens
 • Joomla! voor de website

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vocaal Ensemble Oss bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Wanneer een persoon stopt als lid, worden de persoonsgegevens verwijderd uit bestanden.
Oude bestanden worden na vijf jaar definitief verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vocaal Ensemble Oss verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor subsidie verstrekking vanuit de gemeente Oss en ten behoeve van ons lidmaatschap bij KBZON. Vocaal Ensemble Oss gebruikt alleen cookies op haar website om deze beter toegankelijk te houden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@vocaalensembleoss.nl