Direct na de uitbraak in maart 2020 hebben wij onze repetities gestopt, voornamelijk omdat onze repetitieruimte te klein was om voldoende afstand tot elkaar te houden.
Daarna kwamen de berichten dat met name zingen het besmettingsgevaar deed toenemen, meerdere koren zijn hier helaas de dupe van geworden. Ons koor is niet getroffen door het Corona virus.

Toen leek dat het virus op z'n retour was hebben we volledig volgens de richtlijnen kunnen oefenen in de Jozefkerk in Oss, met ruim voldoende afstand tussen de leden en een goede ventilatievoorziening. Maar helaas, zingen op 1,5 meter van elkaar af is toch een stuk minder bevredigend dan zingen in een compact koor.

Nu zijn we zover dat we voorzichtig data voor repetities en concerten gaan vaststellen. De planning is om voor de zomervakantie nog 3 maal te repeteren om te kunnen beoordelen of de best wel ambitieuze plannen doorgang kunnen vinden. Deze drie repetities zijn ingepland op 6, 13 en 20 juli 2021, aanvang 19.30 uur in de Jozefkerk.

Van de Heilig Hartkerk is het verzoek gekomen om op 22 september mee te doen met de viering van hun jubileum door een “gevarieerd programma” te brengen. Hierop is geen nee gezegd. Veel hangt af van het aantal leden wat per stemsoort beschikbaar is, van de prestatie wat het koor kan leveren en van met name het aantal repetities wat hiervoor nodig zal zijn. 

Het Kerstconcert staat gepland voor zondag 19 december 2021. Met de muziekcommissie is ook het programma hiervoor in grote lijnen vastgesteld.

Ook het “Passieconcert” in 2022 gaat in principe door met het de Via Crucis van Liszt, het Cantique de Jean Racine van Fauré en de Funeral Anthems for Queen Mary van H. Purcell en nog enkele korte werken van Henry Purcell.

Voor december 2022 staat geprogrammeerd de MEEZING MESSIAH uit te voeren in De Pas te Heesch, een prachtige zaal en accommodatie hiervoor. 

Wat wij zouden kunnen doen op 22 september voor het jubileum van de Heilig Hartkerk: Ave Verum en Sancta Maria van Mozart, Cantique de Jean Racine van Fauré, Hallelujah uit de Messiah van Händel enz. 

Voor het Kerstconcert zijn gepland wat koordelen uit deel 1 van de Messiah (ook al in verband met de promotie van de meezing Messiah en het al vast gestudeerd te hebben)

Voor de vakantie staan dus op het programma: 

6, 13 en 20 juli 2021 repetities in de Jozefkerk, aanvang 19.30 uur met graag voorbereiden

Voor 6 juli: Ave Verum en Sancta Maria van Mozart, Cantique de Jean Racine van Fauré en Hallelujah uit de Messiah van Händel

Voor 13 juli Nogmaals het Halleluja, His yoke is easy en Glory to God

 

Inloggen in het Ledenportaal

Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij bewaren:

 • Van de leden:
  voornaam, achternaam, adres en woonplaats, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer, e-mailadres en AVG verklaring.
 • Van de vrienden van VEO:
  voornaam, achternaam, adres en woonplaats, telefoonnummer (s) en e-mailadres
 • Van gecontracteerde musici:
  voornaam, achternaam, e-mailadres en cv.

Vocaal Ensemble Oss verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de projecten
 • Uitnodigen voor bijeenkomsten en activiteiten
 • De digitale nieuwsbrief

Vocaal Ensemble Oss gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen waarin persoonsgegevens zijn vastgelegd:

 • Een ledenadministratie met relatiegegevens
 • Joomla! voor de website

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vocaal Ensemble Oss bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Wanneer een persoon stopt als lid, worden de persoonsgegevens verwijderd uit bestanden.
Oude bestanden worden na vijf jaar definitief verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vocaal Ensemble Oss verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor subsidie verstrekking vanuit de gemeente Oss en ten behoeve van ons lidmaatschap bij KBZON. Vocaal Ensemble Oss gebruikt alleen cookies op haar website om deze beter toegankelijk te houden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@vocaalensembleoss.nl