Net zoals voor iedereen, heeft het Corona gebeuren een enorme impact voor ons koor.
Direct na de uitbraak in maart hebben wij onze repetities gestopt, voornamelijk omdat onze repetitieruimte te klein was om voldoende afstand tot elkaar te houden.
Daarna kwamen de berichten dat met name zingen het besmettingsgevaar deed toenemen, meerdere koren zijn hier helaas de dupe van geworden. Ons koor is niet getroffen door het Corona virus.

We hebben een periode geprobeerd via een Zoom applicatie on line bij elkaar te komen en zelfs te zingen. Dat was niet echt een succes.

Toen leek dat het virus op z'n retour was hebben we volledig volgens de richtlijnen kunnen oefenen in de Jozefkerk in Oss, met ruim voldoende afstand tussen de leden en een goede ventilatievoorziening. Maar helaas, zingen op 1,5 meter van elkaar af is toch een stuk minder bevredigend dan zingen in een compact koor.

Begin oktober hebben we dan ook besloten te stoppen met repeteren, tot 1 jan 2021. In de loop van december zullen we besluiten of we weer voorzichtig kunnen starten met repeteren of dat de periode van niet zingen moet worden verlengd.

Onze leden krijgen tijdens deze bijzondere periode zonder repetities delen van partituren toegestuurd om te kunnen oefenen. We starten met delen uit de Messiah.

 

Inloggen in het Ledenportaal

Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij bewaren:

 • Van de leden:
  voornaam, achternaam, adres en woonplaats, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer, e-mailadres en AVG verklaring.
 • Van de vrienden van VEO:
  voornaam, achternaam, adres en woonplaats, telefoonnummer (s) en e-mailadres
 • Van gecontracteerde musici:
  voornaam, achternaam, e-mailadres en cv.

Vocaal Ensemble Oss verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de projecten
 • Uitnodigen voor bijeenkomsten en activiteiten
 • De digitale nieuwsbrief

Vocaal Ensemble Oss gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen waarin persoonsgegevens zijn vastgelegd:

 • Een ledenadministratie met relatiegegevens
 • Joomla! voor de website

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vocaal Ensemble Oss bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Wanneer een persoon stopt als lid, worden de persoonsgegevens verwijderd uit bestanden.
Oude bestanden worden na vijf jaar definitief verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vocaal Ensemble Oss verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor subsidie verstrekking vanuit de gemeente Oss en ten behoeve van ons lidmaatschap bij KBZON. Vocaal Ensemble Oss gebruikt alleen cookies op haar website om deze beter toegankelijk te houden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@vocaalensembleoss.nl