Het in 1975 opgerichte Vocaal Ensemble Oss, heeft ondertussen een breed repertoire van grotere oratoria en kleine onbekende composities opgebouwd. Het ambitieniveau ligt hoog. Onder professionele leiding van dirigent Mario Veldpape wordt een kwaliteit bereikt waarop een amateurkoor trots kan zijn.

Het koor bestaat uit circa 35 leden, sopranen, alten, tenoren en bassen en geeft twee keer per jaar een uitvoering van zowel de grotere traditionele muzikale werken, als wat onbekendere kleinere composities.

Als vast programma wordt één keer in de drie jaar rondom Pasen de Matthäus Passion in de Heilig Hartkerk in Oss uitgevoerd en ieder najaar wordt een kerstconcert gegeven in de Grote Kerk van Oss. In de jaren zonder Matthäus Passion wordt een ander groot werk ingestudeerd en uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: het Requiem van Duruflé, het Requiem van Mozart, het Weihnachtsoratorium van Bach, de Messiah van Händel en de Johannes Passion.

Tussendoor zijn met groot succes uitgevoerd, Motetten van Bach, van Brahms en van Bruckner, Magnificat van Pärt, stukken van Mendelssohn, ook het Ave Maria van Verdi behoren tot ons programma.

Afwisseling en variatie zijn voor Vocaal Ensemble Oss belangrijk, de variatie maakt het instuderen veel leuker en is uiteraard voor het publiek ook heel aantrekkelijk.

Op onze website staat altijd de actuele informatie, inclusief het programma van de komende uitvoering.

Inloggen in het Ledenportaal

Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij bewaren:

 • Van de leden:
  voornaam, achternaam, adres en woonplaats, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer, e-mailadres en AVG verklaring.
 • Van de vrienden van VEO:
  voornaam, achternaam, adres en woonplaats, telefoonnummer (s) en e-mailadres
 • Van gecontracteerde musici:
  voornaam, achternaam, e-mailadres en cv.

Vocaal Ensemble Oss verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de projecten
 • Uitnodigen voor bijeenkomsten en activiteiten
 • De digitale nieuwsbrief

Vocaal Ensemble Oss gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen waarin persoonsgegevens zijn vastgelegd:

 • Een ledenadministratie met relatiegegevens
 • Joomla! voor de website

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vocaal Ensemble Oss bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Wanneer een persoon stopt als lid, worden de persoonsgegevens verwijderd uit bestanden.
Oude bestanden worden na vijf jaar definitief verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vocaal Ensemble Oss verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor subsidie verstrekking vanuit de gemeente Oss en ten behoeve van ons lidmaatschap bij KBZON. Vocaal Ensemble Oss gebruikt alleen cookies op haar website om deze beter toegankelijk te houden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@vocaalensembleoss.nl