Al sinds 1998 voert Vocaal Ensemble Oss grotere koorwerken uit en streeft hierbij naar een hoog muzikaal niveau. Het bekostigen van de dirigent, repetitieruimte, begeleiders enzovoort, is voor een koor als VEO een hele uitdaging. Daar kunnen wij uw financiële steun goed bij gebruiken.
Als VEO iets moois voor u betekent, willen wij u vragen om dit tot uitdrukking te brengen door u aan te melden als Vriend/Vriendin van VEO.

Wat bieden wij u als tegenprestatie!

 • Als Vriend/Vriendin houden wij u door middel van een vooraankondiging op de hoogte van de uit te voeren concerten.
 • U ontvangt per e-mail een uitnodiging voor ieder concert.
 • U komt in aanmerking voor 2 gereserveerde zitplaatsen voor ieder concert, mits u vooraf aangeeft hiervan gebruik te willen maken.

Hoe wordt u Vriend/Vriendin?

Elke donatie is natuurlijk welkom, maar voor ten minste € 25 per jaar wordt u als Vriend/Vriendin opgenomen. U steunt daarmee ons koor zowel financieel als moreel.

U kunt zich aanmelden als Vriend/Vriendin door dit kenbaar te maken via ons mailadres  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Uw bijdrage ontvangen wij dan graag op rekeningnummer NL22 RABO 0105 9839 93, ten name van Stichting Steunfonds Vocaal Ensemble Oss.

Op voorhand danken wij u voor uw bijdrage.

Inloggen in het Ledenportaal

Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij bewaren:

 • Van de leden:
  voornaam, achternaam, adres en woonplaats, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer, e-mailadres en AVG verklaring.
 • Van de vrienden van VEO:
  voornaam, achternaam, adres en woonplaats, telefoonnummer (s) en e-mailadres
 • Van gecontracteerde musici:
  voornaam, achternaam, e-mailadres en cv.

Vocaal Ensemble Oss verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de projecten
 • Uitnodigen voor bijeenkomsten en activiteiten
 • De digitale nieuwsbrief

Vocaal Ensemble Oss gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen waarin persoonsgegevens zijn vastgelegd:

 • Een ledenadministratie met relatiegegevens
 • Joomla! voor de website

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vocaal Ensemble Oss bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Wanneer een persoon stopt als lid, worden de persoonsgegevens verwijderd uit bestanden.
Oude bestanden worden na vijf jaar definitief verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vocaal Ensemble Oss verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor subsidie verstrekking vanuit de gemeente Oss en ten behoeve van ons lidmaatschap bij KBZON. Vocaal Ensemble Oss gebruikt alleen cookies op haar website om deze beter toegankelijk te houden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@vocaalensembleoss.nl