logo

Het koor, dat in 1975 is opgericht, heeft in de afgelopen jaren een aantal ontwikkelingen doorgemaakt die niet wenselijk zijn en die in de afgelopen twee jaren nog eens extra versterkt zijn door de Coronapandemie.

Net als veel andere koren kreeg ons koor te maken met een structureel dalend en vergrijzend ledenaantal waardoor er zowel financieel en vooral bestuurlijk problemen zijn  ontstaan. Het bleek telkens weer een moeizame zoektocht naar kandidaten voor het Bestuur. Zonder (goed bezet)  bestuur kan een vereniging niet voortbestaan. Er zijn mensen nodig die de verantwoordelijkheid nemen om een goede organisatie te leiden en voort te zetten en die er extra tijd en energie in willen stoppen. Echter, wanneer vacatures lang open blijven staan en dan vooral op sleutelposten, is het van belang om je af te vragen of het nog verantwoord is om op deze manier door te gaan.

Met pijn in het hart is in de ALV van 24 mei j.l.  dan ook statutair besloten om de vereniging per 31-12-2022 op te heffen. Onze laatste activiteit vindt plaats in de MOO kerk (in Oss) waar we in december een Kerstconcert uitvoeren.

Bestuur Vocaal Ensemble Oss.

Nell van Haren. (interim voorzitter)

 


Onze sponsoren

 • Boekhandel Derijks
 • Lijdsman tuinen
 • Thomas Segers fotografie
 • Van Bakel Elektro


Aangesloten bij KBZON

Nadere informatie

Vocaal Ensemble Oss
Oostwal 277
5341 KN Oss
secretaris@vocaalensembleoss.nl

IBAN: NL28 RABO 0111 6281 21
Kamer van Koophandel
Dossier nummer: 40 2160 62

Binnenkort

PASSIECONCERT

Zondag 3 april 2022

Heilig Hart Kerk
Kromstraat, OSS
Aanvang 15:00 uur


 

Inloggen in het Ledenportaal

Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij bewaren:

 • Van de leden:
  voornaam, achternaam, adres en woonplaats, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer, e-mailadres en AVG verklaring.
 • Van de vrienden van VEO:
  voornaam, achternaam, adres en woonplaats, telefoonnummer (s) en e-mailadres
 • Van gecontracteerde musici:
  voornaam, achternaam, e-mailadres en cv.

Vocaal Ensemble Oss verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de projecten
 • Uitnodigen voor bijeenkomsten en activiteiten
 • De digitale nieuwsbrief

Vocaal Ensemble Oss gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen waarin persoonsgegevens zijn vastgelegd:

 • Een ledenadministratie met relatiegegevens
 • Joomla! voor de website

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vocaal Ensemble Oss bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Wanneer een persoon stopt als lid, worden de persoonsgegevens verwijderd uit bestanden.
Oude bestanden worden na vijf jaar definitief verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vocaal Ensemble Oss verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor subsidie verstrekking vanuit de gemeente Oss en ten behoeve van ons lidmaatschap bij KBZON. Vocaal Ensemble Oss gebruikt alleen cookies op haar website om deze beter toegankelijk te houden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@vocaalensembleoss.nl